1. Het lectoraat Kunst Theorie & Praktijk organiseert naar aanleiding van actuele ontwikkelingen in het kunstenveld lezingen en symposia die betrekking hebben op het onderzoek in de kunst. Ook kan het lectoraat optreden als partner in de organisatie van een symposium op het betreffende gebied.